COVID-19
W związku z ograniczoną ilością miejsc w naszym przedszkolu  spowodowaną epidemią COVID-19 od 25 V 2020r.  do 31.07.2020r. prosimy o złożenie deklaracji czy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w tym okresie. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa możemy przyjąć tylko 60 dzieci.

Deklaracje składamy do sekretariatu bądź przesyłamy na e- maila : antoniwegrow@gmail.com.

 

Załączniki

 

  1. Ankieta
  2. Informacja dla rodziców
  3. Oświadczenie rodziców COVID-19
  4. Procedura bezpieczeństwa COVID-19
  5. Procedura postępowania na wypadek zakażenia wirusem sars-Co-V-2 lub z przejawami chorobowymi
  6. Regulamin przyjęcia dziecka do przedszkola COVID-19