Podziękowania
  Ślicznie dziękujemy Przedsiębiorstwu SIGMA Grzegorz Maleszewski z Węgrowa za przekazanie strojów karnawałowych i innych upominków dla dzieci.

www.sigma.wegrow.pl

 

   Pięknie dziękujemy anonimowym ofiarodawcom kwoty 500 zł jako dofinansowanie zakupu telewizora do przedszkola. Telewizor posiada duży ekran i wiele różnych funkcji, dzięki czemu jest wykorzystywany podczas różnych zajęć.

 

   Serdecznie dziękujemy Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Węgrowie za dofinansowanie zakupu telewizora w kwocie 500 zł. Telewizor dzięki posiadanym różnym funkcjom służy nam jako cenna pomoc dydaktyczna.

http://www.pbswegrow.pl/