Projekty i innowacje
                                                                                          

                                                         Wojewódzki Fundusz

                                                                                            Ochrony Środowiska

                                                                                             i Gospodarki Wodnej

                                                                                             w Warszawie

   

Zadanie „ Budowa ścieżki edukacyjnej

 przy węgrowskim klasztorze” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie, w formie dotacji,

w kwocie 50.000,00 zł